Người đàn ông 84 tuổi mới bắt đầu học tiểu học

Sau 4 tháng học tập, cụ ông này đã đã hoàn thành kỳ thi học kỳ 1 môn tiếng Anh và toán với kết quả khá cao.

Đã 84 tuổi nhưng cụ ông người Kenya tên là Kimani Ng’ang’a chưa được đi học bao giờ và cụ thật sự muốn được đến trường. Để đáp ứng mong muốn này, trường tiểu học Kapkendriyo ở Eldoret Kenya đã nhận ông vào học năm 2004. Sau 4 tháng học tập, cụ ông này đã đã hoàn thành kỳ thi học kỳ 1 môn tiếng Anh và toán với kết quả khá cao.

Related posts:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *